USLOVI NAJMA

Rezervacija važi od trenutka avansne uplate 50% od cene najma. Ostalih 50%  je potrebno uplatiti najkasnije 15 dana pre početka najma. U slučaju da se rezervacija pravi za najam koji počinje za manje od 15 dana potrebno je uplatiti celokupnu cenu najma. U slučaju otkazivanja rezervacije uplaćeni avans se ne vraća klijentu.

Depozit čija visina zavisi od izbora kampera se ostavlja na dan preuzimanja kampera. Prilikom povratka kampera ukoliko je sve u stanju kako je bilo prilikom preuzimanja depozit se vraća u celosti.

Savet: dobro pregledati i fotografisati svako uočeno oštećenje kako spolja tako i unutar kampera jer potpisivanjem ugovora prihvatate da ste kamper preuzeli u ispravnom, ne oštećenom stanju. Svako dodatno oštećenje biće naplaćeno od depozita prema cenovniku koji ćete dobiti na uvid prilikom preuzimanja vozila.

Ugovor koji potpisujete prilikom preuzimanja kampera sadrži sledeće članove i molimo da ga pažljivo pročitate:

1. Uz ovaj ugovor o zakupu "BM Transport iznajmljivanje kampera" u daljem tekstu najmodavac iznajmljuje korisniku navedenom u ovom ugovoru, u daljem tekstu najmoprimcu kamp vozilo za period dogovoren u obrascu pod niže navedenim uslovima;

2. Najmoprimac odnosno vozač kampera koji ima minimalno 28 navršenih godina mora doneti na uvid svoju ličnu kartu ili pasoš kao i vozačku dozvolu sa odgovarajućom kategorijom koju poseduje minimalno 5 godina.

3. Ovaj ugovor identifikuje vozilo preko njegovog broja tablice i overava datum i vreme od kojeg najmoprimac preuzima odnosno vraća navedeno vozilo

4. Cena najma je iskazana u dinarima i plaća se najkasnije prilikom preuzimanja vozila. U slučaju skraćenja najma od strane najmoprimca najmodavac nije u obavezi da vrati novac koji je avansno uplaćen.

5. Usluga ne uključuje: gorivo, putarine, oštećenja guma i stakala.

6. Depozit je obavezan i ostavlja se prilikom preuzimanja kampera. Nakon povratka vozila ukoliko je sve u redu kako na spoljašnosti tako i u unutrašnjosti vozila i ako je gorivo na istom nivou na skali kao prilikom preuzimanja vozila depozit se vraća u celosti najmoprimcu. U slučaju kradje ili oštećenja vozila najmodavac ima pravo da depozit ne vrati najmoprimcu.

7.Osiguranje - maksimalno učešće u kradji ili šteti vozila je iznos depozita. U slučaju oštećenja nastalog krivicom drugog učesnika u saobraćaju depozit će biti vraćen nakon okončanja potražnje sredstava od osiguranja krivca saobraćajne nezgode. U svakom slučaju POLICIJSKI ZAPISNIK je obavezan. Ukoliko najmoprimac ne poseduje policijski zapisnik, a šteta na vozilu je veća od iznosa depozita najmodavac ima pravo razliku potraživati sudskim putem. U slučaju kradje vozila najmoprimac je obavezan da vrati ključ i dokumenta vozila. U slučaju vožnje u stanju opijenosti, pod uticajem droga ili u slučaju da je kupac dao lažne podatke o svojim ličnim podacima ili predočio falsifikovane / netačne dokumente, osiguranje je nevažeće i celokupna šteta će biti naplaćena najmoprimcu.

8. U slučaju gubitka ključeva ili dokumenata kampera najmoprimac je dužan da plati najmodavcu 250€ u dinarskoj protivvrednosti plus troškove dostave rezervnih ključeva do mesta na kojem se nalazi najmoprimac.

9. Pušenje u vozilu je strogo zabranjeno,ukoliko se vozilo u trenutku povratka oseća na cigarete najmodavac ima pravo naplatiti 100€ od depozita u dinarskoj protivvrednosti za troškove detaljnog pranja kampera.

10. Najmodavac vozilo predaje najmoprimcu uredno i čisto. Najmoprimac se obavezuje da vozilo vrati u redovno zaprljanom stanju u skladu sa normalnim korišćenjem. Ukoliko najmoprimac vozilo vrati u ekstremno prljavom stanju najmodavac ima pravo naplatiti 100€ u dinarskoj protivvrednosti za detaljno pranje.

11. Najmoprimac se obavezuje da vozilo vrati najmodavcu datuma naznačenog u ugovoru, a najkasnije do 13h. Ukoliko kasni, tolerancija je sat vremena, a  svaki naredni sat kašnjenja će biti naplaćen 20€ ukoliko nije unapred dogovoreno drugačije. U slučaju da najmoprimac želi da produži najam to može učiniti samo uz saglasnost najmodavca koji o tome odlučuje u zavisnosti od rezervacija vozila.

12. Vozilo se ne može koristiti u druge svrhe osim putovanja. Takodje zabranjeno je:
- podnajam vozila;
- davanje drugoj osobi bez saglasnosti najmodavca
- u komercijalne svrhe, u bilo kom obliku, kao što je prevoz ljudi, stvari, prodaja robe itd.
-u uslovima preopterećenja i sa više ljudi u kamperu nego što je odobreno u dokumentu o registraciji vozila
- na „off-road“ putevima.
- za lica mlađa od 28 godina i koja imaju dozvolu manje od pet godine ili starija od 70 godina, osim ako najmodavac ne odobri
- upravljanje od strane lica čiji uslovi nisu adekvatni ili ne udovoljavaju odredbama saobraćajnih propisa zemlje u kojoj se vozilo koristi (umor, pijanstvo, invalidnost, čak i ako je privremena, pod uticajem upotrebe droge, itd. ).
- korišćenje u ilegalne svrhe, šverc robe ili ljudi
- vuča prikolica koje nije odobrio najmodavac
-parkirati se na mestima na kojima je parkiranje zabranjeno
-prazniti otpadne tekućine na ne dozvoljenim mestima
- trkanje ili takmičenje
- upravljati brzinama većim od onih koje dozvoljavaju saobraćajni propisi države u kojoj se vozilo koristi ili maksimalnih ograničenja koja je odredio proizvođač.
Upotreba vozila u suprotnosti sa čak jednom od odredbi sadržanih u ovom članu rezultiraće gubitkom uplaćenog depozira i momentalnim povlačenjem vozila, uz nadoknadu za sve štete nastale na vozilu , najmodavcu i bilo kojoj trećoj strani. Za svaku građansku, krivičnu ili administrativnu odgovornost prouzrokovanu kršenjem ovog člana odgovorit će samo najmoprimac.

13. Najmoprimac izjavljuje da je upoznat sa saobraćajnim propisima koji su na snazi u zemlji u kojoj će se vozilo koristiti. U slučaju bilo kakvih kazni za njih odgovara isključivo najmoprimac to jest najmodavac nema obavezu da refundira bilo kakve troškove najmoprimcu plaćenih kazni.

14. Sigurnost vozila: kada ne putuje, klijent se obavezuje da vozilo ostavi na čuvanom parkiralištu, uredno zaključanom, ili na mestu koje se posebno koristi za parkiranje kampera ili vozila. Apsolutno je zabranjeno kamper ostavljati bez nadzora u nedozvoljenim prostorima i na mestima koje nije pripremljeno za parkiranje motornih vozila. Najmoprimac mora da vodi računa i biće odgovoran u slučaju bilo kakve štete nastale usled nepravilnog parkiranja. U slučaju da  šteta premašuje iznos depozita, najmoprimac će biti u obavezi da ih nadoknadi u celosti.

15. Kućni ljubimci: prevoz kućnih ljubimaca je predviđen samo uz izričito odobrenje najmodavca pod uslovima koji će biti dogovoreni u skladu sa životinjom i veličinom iste. U slučaju da najmoprimac ne obavesti o prisustvu kućnog ljubimca u vozilu, najmodavac zadržava pravo da primeni kaznu u iznosu od 100€ u dinarskoj protivvrednosti.

16. Zabranjeno je držati plinske boce otvorenim i koristiti ih u vozilu koje se kreće.

17. Lične stvari, odeća ili drugi predmeti koji se prevoze u iznajmljenom vozilu nisu pokriveni osiguranjem.

18.  Kamperima je zabranjeno putovati u zemlje koje nisu ranije navedene najmodavcu. U slučaju bilo kakve štete ili kradje vozila nastale u zemljama koje nisu navedene u ugovoru najmoprimac je dužan da sam snosi celokupnu štetu.

19. U slučaju nezgode koja zahteva popravke, najmoprimac će u potpunosti pokrivati dnevne troškove stacionarnog vozila.

20. Najmodavac ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju da putnici ili njihove stvari pretrpe bilo kakvu štetu ili oštećenje nakon potpisivanja zapisnika o isporuci.

21. Najmodavac neće biti odgovoran za bilo kakve nedostatke, kvarove, oštećenja ili druge nedostatke koji nisu navedeni u izveštaju o isporuci koji je najmoprimac sastavio zajedno sa najmodavcom. Od kupca se traži da prilikom isporuke blagovremeno prijavi oštećenja ili anomalije prisutne unutar ili van vozila koje nisu otkrivene u izveštaju o isporuci. Ako to ne učini, pretpostavlja se da je vozilo primljeno u savršenom redu ili u svakom slučaju u skladu sa podacima datim u izvještaju o isporuci.

22. Najmodavac zadržava pravo da u slučaju više sile (saobraćajnog udesa, eventualnog kvara...) izda zamenski kamper najmoprimcu, po istoj ceni ako je u pitanju bolji, a sa popustom ukoliko je lošiji od rezervisanog.

23. Najmodavac zadržava pravo da odloži početak ugovora o zakupu zbog mehaničkih kvarova, drugih prepreka ili kašnjenja zbog više sile. U slučaju kašnjenja koji prelaze 48 sati najmodavac će odmah obavestiti najmoprimca koji će moći da dobije povraćaj uplaćenog iznosa i otkaz ugovora.

24. U slučaju da nastane mehanički kvar tokom najma, najmoprimac mora odmah da obavesti najmodavca. Za izvršenje bilo koje popravke, najmoprimac prvo mora da zatraži i dobije pismeno odobrenje od najmodavca. Iznosi koje je najmoprimac platio za bilo kakve popravke biće nadoknađeni u trenutku povratka kampera samo ako je prethodno pismeno ovlašćen od strane najmodavca i uz priložen račun.

25. Najmodavac nije odgovoran za bilo kakve mehaničke kvarove, kao ni za nesreće koje mogu nastati tokom najma čak i u slučaju da to dovede do prekida ili obustave putovanjane. Takodje ako je do nesrećnog slučaja došlo krivicom trećeg lica, najmodavac nema obavezu povratka novca najmoprimcu i ako je do nesreće došlo na samom početku najma.

26. U slučaju mehaničkog kvara ili nesreće koja vozilo čini privremeno neupotrebljivim, bilo kakav trošak prevoza, restorana, hotela ili drugih troškova biće u potpunosti na štetu kupca. U slučaju proboja i / ili oštećenja guma, kupac je dužan zameniti oštećene gume o svom trošku.

27. Najmoprimac se obavezuje da oštećeno vozilo ne ostavlja u radionici ni u kom slučaju nakon perioda neophodnog za popravke. Takođe se obavezuje da će ga vratiti najmodavcu nakon što je greška popravljena, čak i ako to podrazumeva produženje ranije utvrđene dužine najma.

28. Za bilo kakav spor biće nadležan sud u Beogradu.